Gadijuma bilde
Patversmes
Slokas
Alūksne
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Jelgava
Jēkabpils
Jūrmala
Liepāja
Mežvairogi
Rēzekne
Valka
Ogre
Tukums
Līčos
Jugla
Dzīvnieku biedribas
TUTTI
Ķepu-ķepā
DzīvniekuSOS
Kāmis
Meklēšana
DzīvniekuSOS

Kas ir DzīvniekuSOS?

DzīvniekuSOS ir dzīvnieku aizsardzības biedrība, kuras mērķis ir mainīt sabiedrības viedokli par dzīvniekiem, to tiesībām un aizsardzību, kā arī palīdzēt pamestiem un vardarbībā cietušiem dzīvniekiem.

Kā radās DzīvniekuSOS?

„DzīvniekuSOS" radās 2005.gada 10.martā, kad trīs dzīvnieku mīļotājas apvienoja spēkus, lai atrastu cilvēku, kurš nolēma šausminošai nāvei savu veco suni. Ziņu par šo gadījumu saņēma Rīgas pilsētas dzīvnieku patversme Līčos – cilvēki informēja, ka Berģos kādā kanalizācijas lūkā atrasts ļoti vecs un slims suns. Bija pamatotas aizdomas, ka suņuku lūkā iemetis viņa saimnieks, lai no večuka tiktu vaļā – sava veida „ragaviņās un uz mežu" variants. Patversmē konstatēja, ka suņukam, visticamāk, infarkta dēļ, puse ķermeņa ir paralizēta.

Šis gadījums izraisīja lielu sašutumu daudzos dzīvnieku draugos un tika aprakstīts arī presē, taču tie trīs cilvēki, kas veidoja „DzīvniekuSOS" kodolu, nolēma, ka jārīkojas aktīvi. DzīvniekuSOS aktīvisti brauca uz Berģiem ar suņuka fotogrāfijām un apstaigāja visas mājas, līdz beidzot izdevās noskaidrot suņa saimnieku.

Policija pēc LKF Dzīvnieku aizsardzības grupas iesnieguma par šo gadījumu ierosināja krimināllietu un nopratināja arī atrasto suņa saimnieku. Viņš skaidroja, ka viņam šķitis – vecais suns, kas pie viņa dzīvojis vairāk nekā 10 gadus, ir miris, tāpēc viņš „līķi" atdevis diviem bezpajumtniekiem un lūdzis „likvidēt"… Ko ubagi ar suni izdarījuši, vīrs neesot zinājis.

Diemžēl policijai neizdevās pierādīt, ka vīrietis ir apzināti atdevis „likvidēšanai" dzīvu suni, lai gan lietā tika iesniegti veterinārārstu apliecinājumi, ka to, vai suns ir dzīvs vai miris, varēja nešaubīgi noteikt arī nespeciālists. Lietu izbeidza un arī parējās tiesībsargājošās institūcijas, kurās šis lēmums tika pārsūdzēts, uzskatīja, ka tas ir pamatoti…

Tā nu šis nelaimīgais suņuks kļuva par „DzīvniekuSOS" krusttēvu. Pēc šī gadījuma nolēmām likt spēkus un galvas kopā, jo izrādījās, ka katra atsevišķi jau agrāk esam daudz darījušas, lai palīdzētu nelaimē nokļuvušiem vai pamestiem dzīvniekiem. Tapa „DzīvniekuSOS" koncepcija – organizācija, kas maksimāli operatīvi reaģē uz ziņojumiem par noklīdušiem dzīvniekiem vai dzīvnieku mocīšanu, kā arī māca un skaidro sabiedrībai, kā šādos gadījumos rīkoties, ko darīt.

Kopš 2006.gada 23.augusta DzīvniekuSOS ir reģistrēta Latvijas Biedrību un nodibinājumu reģistrā. 2007.gada 27.novembrī Sabiedriskā labuma komisija biedrībai piešķīra sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas nozīmē, ka biedrības ziedotāji - fiziskās un juridiskās personas - var saņemt nodokļu atlaides.

Kā kļūt par DzīvniekuSOS biedru?

Lai kļūtu par DzīvniekuSOS biedru un palīdzētu nelaimē nokļuvušiem dzīvniekiem, Tev jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda Tavs vārds, uzvārds, personas kods, adrese un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts).

Iesniegums jānosūta:

Biedrībai "DzīvniekuSOS"

Volguntes iela 6/8

Rīgā

LV-1046

DzīvniekuSOS biedra nauda ir 5 lati mēnesī.

Sīkāka informācija: tālr.26664407, el. pasts dzivniekusos@inbox.lv


Kā ziedot DzīvniekuSOS?

Kopš 2007.gada 27.novembra biedrībai "DzīvniekuSOS" ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod iespēju ziedotājiem - fiziskām un juridiskām personām - saņemt nodokļu atlaides. Jūsu ziedojums tiks izlietots vardarbībā vai negadījumos cietušu un patversmēs nonākušu dzīvnieku ārstēšanai, uzturēšanai un izmitināšanai.

Konts ziedojumiem:

Dzīvnieku aizsardzības biedrība "DzīvniekuSOS"

Juridiskā adrese: Volguntes iela 6/8, Rīga, LV-1046

Reģ.Nr. 40008105469

AS Hansabanka

LV77HABA0551014358802

Nodokļu atlaides ziedotājiem

Privātpersonām saskaņā ar likuma" Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10.p.1.d. 3 punktu, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taāu šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma lieluma.

Lai ziedotājs saņemtu nodokļu atmaksu, ir:

jāaizpilda gada ienākumu deklarācija, kurā tiek norādīts ziedotās summas apmērs, un jāiesniedz VID;
lai gan normatīvie akti precīzi nenosaka, kādi dokumenti būtu pievienojami gada ienākumu deklarācijai, būtu ieteicams VID iesniegt Finanšu ministrijas lēmuma kopiju, kas izsniegta biedrībai “DzīvniekuSOS" un dokumentus, kas apliecina biedrībai ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums);
dokumenti, kas apliecina ziedotās summas apmēru, fiziskai personai jāsaglabā 3 taksācijas gadus.

Uzņēmumiem saskaņā ar likuma "Par uzņēmēju ienākuma nodokli" 20.pantu, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taāu kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Manta vai finansiālie līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod budžeta iestādei vai sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Nodokļa atlaidi atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis.

Juridiskajai personai, lai tā saņemtu šo nodokļa atlaidi ir:

jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu;
deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā;
attiecīgās biedrības vai nodibinājuma Finanšu ministrijas lēmuma kopija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu un dokumenti, kas apliecina SO ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums), juridiskajai personai jāsaglabā 5 taksācijas gadus.

Plašāka informācija Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā:

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materiāli/uin/met_uin_atlaizu_piemerosanu_2007.doc .

Kontaktinformācija:
Tālrunis: + 371 26664407
El.pasts: dzivniekusos@inbox.lv

Ziedojumi
Dzīvnieku aizsardzības biedrība "DzīvniekuSOS"
Juridiskā adrese: Volgundes iela 6/8, Rīga, LV-1046
Reģ.Nr. 40008105469
AS Hansabanka
LV77HABA0551014358802

Ieeja
Izklaide
Horoskopi
Bezmaksas SMS
šī diena vēsturē
Vārda dienas
Spēles
Radio
Online TV
Online spēles
Aptauja
Vai mājaslapā vajadzetu būt rakstitam kas šodien svin vārda dienas?

Rezultāti
Arhīvs
Visas atbildes: 88
Apmeklēt forumu
Nedēļas anekdote
zaķitis iejiet žurnālu veikalā un jautā:jums playboy ir?? pārdevēja:ir! zaķītis,a kaukas krutāks ir?? pārdevēja:ir! trushu audzēšanas rokasgrāmata!!
Draugi
Latvijas Reitingi
Statistika
kopā aktīvi 1
viesi 1
lietotāji 0


www.BANNERI.lvon-line.lv Top Site Statistika - TopSite.lv